www.marmot.cz

 

Technický list k výrobku MTL-468

Bezoplachové tavidlo pro ruční pájení MTL-468 R se sníženou kouřivostí, na bázi zušlechtěných přírodních pryskyřic. Je určeno především jako náplň trubičkových pájek, ale i pro ruční pájení mírně zoxidovaných kovů pájkami Sn60-63%Pb, náročné elektroniky. Jedná se o koncentrát s vysokým obsahem účinné složky min. 75%. Čistící schopnost zvýšena se zachováním nekorozívních vlastností tak, aby stačilo malé množství k zapájení a zbytek po pájení byl nepatrný. K zapájení postačí 1% tavidla. Jedná se o druh tavidla dle ČSN EN 29454-1 klasifikace 1.1.2.C. Vlastnosti: Roztékavost 0,4g pájky Sn60Pb40 vyjádřená spread faktorem je 92% při teplotě přetavení 210°C na oxidované mědi U tavidla je opomenut parametr pružnosti ve prospěch dobré omyvatelnosti v isopropylalkoholu. Korozívní účinek na Cu disku, tropické vlhko 21 dnů:nekorozívní. Korozívní účinek na měděném zrcadle:bez známek koroze odpovídá normě EN 29455-5 (ISO 9455-5:1992) Vodivost vodného výluhu 16µS.cm-1 orientačně. Vnitřní isolační odpor 2,5.1011 mm při 1kV na vzdálenost 1mm. / viz norma MARMOT M01 / Elektrická pevnost větší než 5KV/1mm. Návod k použití: Na pájené místo se přiloží páječka a přidává se pájka se zvoleným množstvím obsahu tavidla v potřebném množství k zapájení spoje dle kvality pájitelnosti použitých dílů. Pracovní teplota 185 - 260°C. Tavidlo se dodává plněné do pájek v tužším stavu tak, aby k zapájení stačilo i malé množství a nezatékalo mimo pájené místo. V průběhu pájení, hrot páječky udržujeme čistý , aby nedocházelo k znečištění pájených míst zdegradovaným tavidlem. Zbytky tavidla po pájení je možno omýt isopropyl- alkoholem, bezvodým lihem a přípravkem OTM-19 viz.8. pomocné roztoky. Tavidlo se nehodí pro pájení s otevřeným ohněm - je hořlavé. Doporučení pro konstruktéry: Pro zařízení do extrémních podmínek (tropické vlhko) se doporučuje při návrhu DPS využít vlastností nepájivé masky. Přibližný odpor dvou pájecích plošek čtvercového tvaru rozměru 1 x 1 mm vzdálené od sebe 1mm, plně zalité tavidlem po 4 dnech tropického vlhka je 2,6.1010. Nechráněný DPS ztrácí ve vlhku izolační vlastnosti, samozřejmě záleží na druhu materiálu. Případně jej můžete chránit lakem. Druhotná významná vlastnost tavidla: Proto, že je k zapájení zapotřebí tak malé množství je možné ušetřit 50% potřebného tavidla, ale i 60% omývacích rozpouštědel. Samozřejmě v těch případech, kdy se rozhodnete i tak nepatrný zbytek tavidla z jakéhokoliv důvodu omývat. Dodává se plněné v pájce o obsahu: typ A=0,5%,typ B=1%,typ C=1,5% nebo v PP kelímku o obsahu 50g. Bezpečnost zdraví při práci viz kapitola 10.J. Výrobek je projednán s Min.zdravotnictví HEM-3439-17.3.98/9263 Výrobek se skladuje v suchém prostředí při 25°C + - 10°C po dobu nejdéle 10-ti let.