Tavidlo MARMOT MTL561 - MARMOT - Laboratoře pro chemickou výrobu a služby elektronikům

Tavidlo MARMOT MTL561

Bezolovnaté pájení » Tavidla MARMOT - Ruční a automatizované pájení » Tavidlo MARMOT MTL561

Technický list

MTL561

 

Název produktu: 

 Tavidlo MARMOT MTL561

Popis patentovaného tavidla MARMOT:

 

  • Neagresivní organické elektroizolační tavidlo.
  • Vysoce aktivované bez obsahu halogenidů.
  • Pro měkké ruční a automatizované pájení v elektronice  bezolovnatými (RoHS) pájkami MARMOT®
  • Pájení náročné, vojenské a letecké elektroniky ale i mírně zoxidovaných barevných kovů.
  • Vysoký výkon tohoto tavidla umožňuje použití jeho malého množství.
  • Pro pájení součástek s garantovanou vysokou kvalitou pájitelnosti lze dodat pájku s nižším obsahem tavidla. 
  • Je určeno především jako náplň trubičkových pájek.
  • Nehodí se pro pájení otevřeným ohněm tavidlo je hořlavina.

 

Návod k použití:

Plní se výhradně do patentovaných bezolovnatých trubičkových pájek MARMOT

 

 

 

 

 

Technická specifikace:

Odpovídá normě:

Klasifikace:

 

EN 29454-1     

1.1.3.B

 

DIN

F-SW-32

 

J-STD

ROL0

Skupenství

Pevné

Aroma

Bez zápachu

Měrná   hustota

0,98 + - 0,05

kg/dm3

Teplota   tání

90 - 130

C

Bod varu

-

C

Vzhled

Nažloutlé až nahnědlé

Roztékavost spread  faktor - metodika USA:

76-80

%

Roztékavost plošná – metodika EU

227

mm2

Absolutní  korozní  účinek  Cu zrcadlo

Bez ztenčení Cu 4000 Angstrom

- EN 29455-5 (ISO 9455-5:1992)

Beze změn  vyhovuje výborně

- USA metodika MIL-F-14256D:

Beze změn  vyhovuje výborně

Korozní účinek tropické vlhko  21 dnů

Bez koroze  vyhovuje výborně

Izolační  odpor :

 

 

Vnitřní 1kV vzdálenost 1mm

4910

T ohm

plošný spoj  vzdálenost 1 x 1mm spoje

13000

T ohm

elektrický průraz  na vzdálenost 1mm

20

kV

rozpustný  v  rozpouštědle:

Isopropyl alcohol

250

g/lit.

 

 

Doporučený prostředek k ředění :   

RMTL 64, Isopropyl alcohol,

Doporučený prostředek k omývání :

Isopropyl alcohol,Rychlo rozpouštědlo OTM19t.

Použitá metodika je popsána  v normě MARMOT M01-3

Další vlastnosti:   Hořlavá pevná látka, prostudujte bezpečnostní list.

* Pro leteckou a vojenskou techniku je doporučen oplach, pro ostatní použití, doporučujeme přezkoušet vliv zbytků tavidla, vzhledem k povaze pájeného zařízení s přihlédnutím k Vámi používanému procesu pájení. Ve všech ostatních aplikacích, kdy malý zbytek tavidla neovlivní zařízení, není oplach nutný.

 

Vydáno dne:

22.7.2008

Revidováno dne:

25.01.2009

       

 

 

11.0.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 

 

11.1.

U lidí může tavidlo při dlouhodobém opakovaném styku dráždit pokožku a vyvolat  přecitlivělost.
Při práci s tavidlem je proto nutné zabezpečit, aby pracovníci s ním nepřicházeli do přímého kontaktu. V případě, že není možno kontakt vyloučit, musí pracovníci použít osobní ochranné pracovní pomůcky k ochraně pokožky. Je třeba zajistit větrání pracoviště. Při práci nejíst nepít, nekouřit, nepoužívat otevřený oheň. Po práci umýt ruce vodou a solsaponem nebo mýdlem a ošetřit reparačním krémem

typu indulona.

 

11.2.

První pomoc

 

-při požití vypláchnout ústa a vypít asi 0,5 litru vlažné vody.

- při potřísnění kůže a oděvu odstranit oděv a kůži omýt vodou a mýdlem nebo solsaponem.

 Kůži ošetřit reparačním krémem.

- Při vniknutí do oka vypláchnout velkým množstvím tekoucí vody a vyhledat lékaře.

-V případě požití a ve všech vážnějších případech poškození zdraví vyhledat

 lékařské ošetření.

- Pokud je to možné lékaři předložte etiketu výrobku nebo dokumentaci k výrobku.

11.3.

Výše uvedené opatření k ochraně zdraví pracovníků, jsou doporučené.

Závazné jsou informace uvedené v bezpečnostním listu, je-li k výrobku vydán.

Výše uvedená doporučení rovněž nenahrazují bezpečnostní předpisy konečného uživatele.