Tavidlo MARMOT MT524 - MARMOT - Laboratoře pro chemickou výrobu a služby elektronikům

Tavidlo MARMOT MT524

Bezolovnaté pájení » Tavidla MARMOT - Ruční a automatizované pájení » Tavidlo MARMOT MT524

Technický list

MT524

 

Název produktu: 

 Tavidlo MARMOT MTV524

Popis patentovaného tavidla MARMOT:

 

  • Organické nekyselé a nekorozívní bezoplachové* tavidlo.
  • Aktivované bez obsahu halogenidů.
  • Pro měkké ruční a automatizované pájení v elektronice  bezolovnatými (RoHS) pájkami MARMOT®
  • Pro pájení barevných kovů, pozinkovaných součástí a zinkem šopovaných čel svitkových kondenzátorů.
  • Toto tavidlo je vodou omyvatelné.
  • Neobsahuje sole těžkých kovů!
  • Je určeno výhradně jako náplň trubičkových pájek.

 

Návod k použití:

Plní se výhradně do patentovaných bezolovnatých trubičkových pájek MARMOT

 

 

 

 

 

Technická specifikace:

Odpovídá normě:

Klasifikace:

 

EN 29454-1     

2.1.1.B

 

DIN

F-SW-12

 

J-STD

ORL0

Skupenství

Pevné

Aroma

Bez zápachu

Měrná   hustota

1,0 + - 0,2

kg/dm3

Teplota   tání

130

C

Teplota tuhnutí

88

C

Vzhled

Bezbarvé až nažloutlé

Roztékavost spread  faktor - metodika USA:

76-82

%

Roztékavost plošná – metodika EU

150

mm2

Absolutní  korozní  účinek  Cu zrcadlo

Neměří se

- EN 29455-5 (ISO 9455-5:1992)

Neměří se

- USA metodika MIL-F-14256D:

Neměří se

Korozní účinek tropické vlhko  21 dnů

Neměří se

Izolační  odpor :

 

 

Vnitřní 1kV vzdálenost 1mm

Neměří se

 ohm

plošný spoj  vzdálenost 1 x 1mm spoje

Neměří se

 ohm

elektrický průraz  na vzdálenost 1mm

Neměří se

kV

rozpustný  v  rozpouštědle:

Horká voda

neomezeně

g/lit.

 

 

Doporučený prostředek k ředění :   

 

Doporučený prostředek k omývání :

Horká voda, Isopropyl alcohol,.

Použitá metodika je popsána  v normě MARMOT M01-3

Další vlastnosti:   prostudujte bezpečnostní list.

*Pro leteckou a vojenskou techniku doporučen oplach, pro ostatní použití,  zvolíme oplach, pokud by mohlo dojít k elektrickým svodům. V případě hermetizace zalévacími hmotami se provede bez zbytečného prodlení a do konečné hermetizace  je nutné uložit v suchém prostředí.

U ostatních aplikací, kdy malý zbytek tavidla neovlivní zařízení, oplach není nutný.

Vliv zbytků tavidla na dílčí pájené zařízení je nutné přezkoušet.

Vydáno dne:

22.7.2008

Revidováno dne:

25.01.2009

       

 

 

11.0.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 

 

11.1.

U lidí může tavidlo při dlouhodobém opakovaném styku dráždit pokožku a vyvolat  přecitlivělost.
Při práci s tavidlem je proto nutné zabezpečit, aby pracovníci s ním nepřicházeli do přímého kontaktu. V případě, že není možno kontakt vyloučit, musí pracovníci použít osobní ochranné pracovní pomůcky k ochraně pokožky. Je třeba zajistit větrání pracoviště. Při práci nejíst nepít, nekouřit, nepoužívat otevřený oheň. Po práci umýt ruce vodou a solsaponem nebo mýdlem a ošetřit reparačním krémem

typu indulona.

 

11.2.

První pomoc

 

-při požití vypláchnout ústa a vypít asi 0,5 litru vlažné vody.

- při potřísnění kůže a oděvu odstranit oděv a kůži omýt vodou a mýdlem nebo solsaponem.

 Kůži ošetřit reparačním krémem.

- Při vniknutí do oka vypláchnout velkým množstvím tekoucí vody a vyhledat lékaře.

-V případě požití a ve všech vážnějších případech poškození zdraví vyhledat

 lékařské ošetření.

- Pokud je to možné lékaři předložte etiketu výrobku nebo dokumentaci k výrobku.

11.3.

Výše uvedené opatření k ochraně zdraví pracovníků, jsou doporučené.

Závazné jsou informace uvedené v bezpečnostním listu, je-li k výrobku vydán.

Výše uvedená doporučení rovněž nenahrazují bezpečnostní předpisy konečného uživatele.