Tavidlo MARMOT MTV009B - MARMOT - Laboratoře pro chemickou výrobu a služby elektronikům

Tavidlo MARMOT MTV009B

Standardní (SnPb) pájení » Tavidla MARMOT - Ruční a automatizované pájení » Tavidlo MARMOT MTV009B

Technický list

MTV009B

 

Název produktu: 

 Tavidlo MARMOT MTV009B

Popis tavidla MARMOT:

 

 • Zcela anorganické tavidlo pro ruční a automatizované pájení
  s extrémně vysokým čistícím redukčním účinkem.
 • Vysoce aktivované obsahem halogenidů na bázi aminzinečnaté
  komplexní sloučeniny.
 • Pro měkké pájení ve strojírenství klasickými pájkami SnPb
  i bezolovnatými pájkami.
 • Měkké pájení plamenem s extrémně vysokým teplotním rozsahem
  od 180°C do 750°C
 • Tavidlo neobsahuje organické komponenty, proto při pájení nekarbonizuje.
 • Všude tam, kde je možno po pájení provést oplachovaní vodou.
 • Vysoká účinností nejen u barevných kovů, ale i u ocelí,
  niklu a nekorozních ocelí.
 • Je určeno především jako náplň trubičkových pájek.

 

Návod k použití:

Je výhradně dodáváno plněné v olovnaté nebo bezolovnaté trubičkové pájce.

 

 

 

 

 

Technická specifikace:

Odpovídá normě:

Klasifikace:

 

EN 29454-1     

3.1.1.B

 

DIN

F-SW-12

 

J-STD

IRH1

Skupenství

Pevné

Aroma

Bez zápachu

Měrná   hustota

1,8 + - 0,2

kg/dm3

Teplota   tání

120

C

Teplota tuhnutí

96

C

Vzhled

Bezbarvé až nažloutlé

Roztékavost spread  faktor - metodika USA:

76-82

%

Roztékavost plošná – metodika EU

150

mm2

Absolutní  korozní  účinek  Cu zrcadlo

Neměří se

- EN 29455-5 (ISO 9455-5:1992)

Neměří se

- USA metodika MIL-F-14256D:

Neměří se

Korozní účinek tropické vlhko  21 dnů

Neměří se

Izolační  odpor :

 

 

Vnitřní 1kV vzdálenost 1mm

Neměří se

 ohm

plošný spoj  vzdálenost 1 x 1mm spoje

Neměří se

 ohm

elektrický průraz  na vzdálenost 1mm

Neměří se

kV

rozpustný  v  rozpouštědle:

Horká voda

neomezeně

g/lit.

 

 

Doporučený prostředek k ředění :   

 

Doporučený prostředek k omývání :

Horká voda, Isopropyl alcohol,.

Použitá metodika je popsána  v normě MARMOT M01-3

Další vlastnosti:   prostudujte bezpečnostní list.

Ve všech případech pájení volíme oplach vodou.

Není vhodné pro pájení spojů na plastových izolantech ( DPS ) může zanechat elektricky vodivé stopy !

Vydáno dne:

22.7.2008

Revidováno dne:

25.01.2009

       

 

 

11.0.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 

 

11.1.

U lidí může tavidlo při dlouhodobém opakovaném styku dráždit pokožku a vyvolat  přecitlivělost.
Při práci s tavidlem je proto nutné zabezpečit, aby pracovníci s ním nepřicházeli do přímého kontaktu. V případě, že není možno kontakt vyloučit, musí pracovníci použít osobní ochranné pracovní pomůcky k ochraně pokožky. Je třeba zajistit větrání pracoviště. Při práci nejíst nepít, nekouřit, nepoužívat otevřený oheň. Po práci umýt ruce vodou a solsaponem nebo mýdlem a ošetřit reparačním krémem

typu indulona.

 

11.2.

První pomoc

 

-při požití vypláchnout ústa a vypít asi 0,5 litru vlažné vody.

- při potřísnění kůže a oděvu odstranit oděv a kůži omýt vodou a mýdlem nebo solsaponem.

 Kůži ošetřit reparačním krémem.

- Při vniknutí do oka vypláchnout velkým množstvím tekoucí vody a vyhledat lékaře.

-V případě požití a ve všech vážnějších případech poškození zdraví vyhledat

 lékařské ošetření.

- Pokud je to možné lékaři předložte etiketu výrobku nebo dokumentaci k výrobku.

11.3.

Výše uvedené opatření k ochraně zdraví pracovníků, jsou doporučené.

Závazné jsou informace uvedené v bezpečnostním listu, je-li k výrobku vydán.

Výše uvedená doporučení rovněž nenahrazují bezpečnostní předpisy konečného uživatele.