Sn99,3Cu0,7NiP MTL568 - MARMOT - Laboratoře pro chemickou výrobu a služby elektronikům

Sn99,3Cu0,7NiP MTL568

TOP Produkty » Sn99,3Cu0,7NiP MTL568

 

Technický list

Sn99,3Cu0,7NiP MTL568

 

Název produktu: 

 Pájka MARMOT Sn99,3Cu0,7NiP s Tavidlem MTL568

Popis patentovaného tavidla MARMOT:

 

 • Neagresivní organické elektroizolační tavidlo.
 • Aktivované unikátní MARMOT® patentovanou kombinací hydrogen halogenidu a inhibitoru koroze.
 • Pro měkké ruční a automatizované pájení v elektronice  bezolovnatými (RoHS) pájkami MARMOT®
 • Pájení náročné elektroniky ale i silně zoxidovaných barevných kovů.
 • Vysoký výkon tohoto tavidla umožňuje použití jeho malého množství.
 • Pro pájení součástek s garantovanou vysokou kvalitou pájitelnosti lze dodat pájku s nižším obsahem tavidla. 
 • Je určeno především jako náplň trubičkových pájek.
 • Nehodí se pro pájení otevřeným ohněm tavidlo je hořlavina.

 

Návod k použití:

Plní se výhradně do patentovaných bezolovnatých trubičkových pájek MARMOT

 

 

Technický list

Sn99,3Cu0,7NiP

 

Název produktu: 

Pájka MARMOT Sn99,3Cu0,7NiP

Popis výrobku:

 • Patentovaná bezolovnatá (RoHS) pájka MARMOT® určená pro pájení v elektrotechnice.
 • Pájka má výbornou roztékavost, netvoři mikrotrhliny.
 • Povrch pájeného spoje dosahuje zrcadlového lesku.
 • Standardní pracovní teplota pro bezolovnaté pájky.
 • Svou účinností plně nahrazuje pájky s obsahem drahého stříbra.
 • Obsah Mědi redukuje rozpouštění měděných pájených částí.
 • Obsah Niklu redukuje rozpuštění niklových součástí pájecího zařízení, jako jsou pájecích hroty, čerpadla, vany dále omezuje oxidaci slitiny
 • Obsah Fosforu zlepšuje roztékavost pájky, omezuje vzdušnou oxidaci.

 

 

 

 

 

 

Technická specifikace:

Odpovídá normě:

Klasifikace:

 

EN 29454-1     

1.1.2.B

 

DIN

F-SW-26

 

J-STD

ROL1

Skupenství

Pevné

Aroma

Bez zápachu

Měrná   hustota

0,98 + - 0,05

kg/dm3

Teplota   tání

90 - 140

C

Bod varu

-

C

Vzhled

Nažloutlé až nahnědlé

Roztékavost spread  faktor - metodika USA:

88-91

%

Roztékavost plošná – metodika EU

381

mm2

Absolutní  korozní  účinek  Cu zrcadlo

Bez ztenčení Cu 4000 Angstrom

- EN 29455-5 (ISO 9455-5:1992)

Beze změn  vyhovuje výborně

- USA metodika MIL-F-14256D:

Beze změn  vyhovuje výborně

Korozní účinek tropické vlhko  21 dnů

Bez koroze  vyhovuje výborně

Izolační  odpor :

 

 

Vnitřní 5kV vzdálenost 1mm

2730

T ohm

plošný spoj  vzdálenost 1 x 1mm spoje

13000

T ohm

elektrický průraz  na vzdálenost 1mm

> 5

kV

rozpustný  v  rozpouštědle:

Isopropyl alcohol

250

g/lit.

 

 

Doporučený prostředek k ředění :   

RMTL 64, Isopropyl alcohol,

Doporučený prostředek k omývání :

Isopropyl alcohol,Rychlo rozpouštědlo OTM19t.

Použitá metodika je popsána  v normě MARMOT M01-3

Další vlastnosti:   Hořlavá pevná látka, prostudujte bezpečnostní list.

* Pro leteckou a vojenskou techniku je doporučen oplach, pro ostatní použití, doporučujeme přezkoušet vliv zbytků tavidla, vzhledem k povaze pájeného zařízení s přihlédnutím k Vámi používanému procesu pájení. Ve všech ostatních aplikacích, kdy malý zbytek tavidla neovlivní zařízení, není oplach nutný.

 

Vydáno dne:

22.7.2008

Revidováno dne:

25.01.2009

       

 

 

 

 

 

 Technická specifikace pájky

Sn99,3Cu0,7NiP

Obchodní název:

Trubičková pájka MARMOT Sn99,3Cu0,7NiP

 

Dodáváno ve formě trubičky s obsahem tavidla.

Průměr a balení

0,5/0,8/1/1,5/2/3

mm

Cívka

100/250

g

 

 

 

 

Cívka

0,5/1/6

Kg

 

Složení:

 

 

 

 

 

 

 

 

Legování

 

 

Rozsah

 

 

 

 

J

min.

max.

J

 

Ag 

Stříbro

 

%

0,000

0,050

%

 

Bi

Bismut

 

%

0,000

0,050

%

 

Fe

Železo

 

%

0,000

0,020

%

 

P

Fosfor

0,02

%

0,010

0,050

%

 

Sb

Antimon

 

%

0,000

0,050

%

 

Al

Hliník

 

%

0,000

0,001

%

 

Cd

Kadmium

 

%

0,000

0,002

%

 

In

Indium

 

%

0,000

0,050

%

 

Pb

Olovo

 

%

0,000

0,049

%

 

As

Arzen

 

%

0,000

0,010

%

 

Cu

Měď

0,65

%

0,600

0,800

%

 

Ni

Nikl

0,05

%

0,030

0,099

%

 

Zn

Zinek

 

%

0,000

0,001

%

 

Sn

Cín

99,28

%

zbytek

zbytek

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bod tání:

225–228

°C

 

 

 

 

 

Pracovní teplota:

280

°C

 

 

 

 

 

Pracovní teplota je kdy pájka má nejlepší roztékavost pro pájení.

                 

 

11.0.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 

 

11.1.

U lidí může tavidlo při dlouhodobém opakovaném styku dráždit pokožku a vyvolat  přecitlivělost.
Při práci s tavidlem je proto nutné zabezpečit, aby pracovníci s ním nepřicházeli do přímého kontaktu. V případě, že není možno kontakt vyloučit, musí pracovníci použít osobní ochranné pracovní pomůcky k ochraně pokožky. Je třeba zajistit větrání pracoviště. Při práci nejíst nepít, nekouřit, nepoužívat otevřený oheň. Po práci umýt ruce vodou a solsaponem nebo mýdlem a ošetřit reparačním krémem

typu indulona.

 

11.2.

První pomoc

 

-při požití vypláchnout ústa a vypít asi 0,5 litru vlažné vody.

- při potřísnění kůže a oděvu odstranit oděv a kůži omýt vodou a mýdlem nebo solsaponem.

 Kůži ošetřit reparačním krémem.

- Při vniknutí do oka vypláchnout velkým množstvím tekoucí vody a vyhledat lékaře.

-V případě požití a ve všech vážnějších případech poškození zdraví vyhledat

 lékařské ošetření.

- Pokud je to možné lékaři předložte etiketu výrobku nebo dokumentaci k výrobku.

11.3.

Výše uvedené opatření k ochraně zdraví pracovníků, jsou doporučené.

Závazné jsou informace uvedené v bezpečnostním listu, je-li k výrobku vydán.

Výše uvedená doporučení rovněž nenahrazují bezpečnostní předpisy konečného uživatele.